ส. 27 ก.ย. 57 การนำเสนอข่าวกรณี 2 นักท่องเที่ยวถูกฆาตกรรมที่เกาะเต่า