เสาร์ที่ 6 ธ.ค.57 ข้อเสนอการเปลี่ยนนิยาม “สื่อสารมวลชน” ใหม่

รู้ทันสื่อ โดยทีมงานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สัมภาษณ์ : บุญเลิศ คชายุทธเดช รองโฆษกคณะกรรมาธิการปฏิรูปสื่อสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สัมภาษณ์ : นิรันดร์ เยาวภาว์ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์