สถานีโทรทัศน์

เนชั่น TV

1858/126 ถนนเทพรัตน แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260

อีเมล nnv@nationgroup.com

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)

เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 02-790-2000

อีเมล webmaster@thaipbs.or.th