สถานีโทรทัศน์

เนชั่น TV

1858/126 ถนนเทพรัตน แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260

อีเมล nnv@nationgroup.com


ไทยรัฐทีวี

อาคาร 17 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร: 02-127-1199 แฟกช์: 02-272-1744

อีเมล: cs@thairath.co.th


องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)

เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 02-790-2000

อีเมล webmaster@thaipbs.or.th