สภาการสื่อมวลชนฯ จัดงานครบรอบ 27 ปี ในวันที่ 4 ก.ค.นี้ และวันที่ 9-10 ส.ค. ที่หาดใหญ่

สภาการสื่อมวลชนฯ จัดใหญ่งานครบรอบ 27 ปี ในวันที่ 4 ก.ค.นี้ ช่วงเช้าพบเวที “ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ความท้าทายรัฐบาล” ส่วนช่วงบ่าย เวทีเสวนา หัวข้อ “สื่อมวลชนและจริยธรรมกับจุดเปลี่ยนเข้าสู่ยุค AI” งานในส่วนภูมิภาคจัดวันที่ 9-10 ส.ค. ที่หาดใหญ่

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายนพปฎล รัตนพันธ์ เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2567 ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดงานครบรอบ 27 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ ช่วงเช้า เวลา 09.00-12.30 น. จัดเวที “ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ความท้าทายรัฐบาล” โดยเชิญ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย  อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปาฐกถาพิเศษ ทิศทางการเมืองไทย คุณวราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปาฐกถาพิเศษ ทิศทางสังคมไทย

ส่วนช่วงบ่าย เวลา 14.00-16.30 น.จัดเวทีเสวนา หัวข้อ“สื่อมวลชนและจริยธรรมกับจุดเปลี่ยนเข้าสู่ยุค AI” ผู้ร่วมเสวนามี คุณสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ คุณอศินา พรวศิน ผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการบริหาร The Story Thailand คุณโชค วิศวโยธิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด  (Kapook.com) และดร.เอกพล เธียรถาวร อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนฯ กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดงานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครบรอบ 27 ปี ในส่วนภูมิภาคนั้น ปีนี้ จัดระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2567 ที่ห้างไดอาน่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นอกจากนี้ในโอกาสครบรอบ 27 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ได้จัดเวที สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติพบสมาชิกภูมิภาค ในวันที่ 3 กรกฎาคม เวลา 14.00-17.30 น. มีการบรรยาย เรื่อง “ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไปกับความอยู่รอดของสื่อภูมิภาค” โดย ดร.สร เกียรติคณารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินิชิ เอทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด และการบรรยายเรื่อง “ธุรกิจใหม่ ปตท.กับการสร้างโอกาสให้สังคมไทย” โดย ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างประธานสภาการสื่อมวลชนฯ กรรมการและสมาชิกภูมิภาคอีกด้วย.