สภาการนสพ.ฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 19 นสพ.ลานนา โพสต์

012_นสพ.ลานนาโพสต์ 012_นสพ.ลานนาโพสต์_2

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม เวลา 19.40 น. คุณจักร์กฤษ เพิ่มพูล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ พร้อมด้วย คุณชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการ และคุณสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ   สภาการหนังสือพิมพ์ แห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ลานนา โพสต์ จังหวัดลำปาง ในโอกาสครบรอบ 19 ปี ก้าวสู่ปีที่ 20 โดยมี นางสาววริษฐา ภักดี บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้ โฆษณาและเจ้าของ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมลำปางเวียง ทอง จังหวัดลำปาง