สภาการนสพ.แห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 42 ปี นสพ.สายกลาง

สายกลาง_2 สายกลาง_1

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 11.20 น. คุณสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง 42 ปี นสพ.สายกลาง จ.กรุงเทพฯ โดยมี คุณอนุกูล วงษ์บัวทอง บรรณาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์สายกลาง