สภาการนสพ.ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 45 ปี นสพ.เดอะ เนชั่น

ed

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.20 น. นายภัทระ คำพิทักษ์ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ               นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการฯ นายเสด็จ บุนนาค รองเลขาธิการฯ นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการและประธานอนุประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ นายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองอนุประชาสัมพันธ์ฯ นายสมนึก   จันทร์เฉิด อนุประชาสัมพันธ์ฯ แสดงความยินดีครบรอบ 45 ปี หนังสือพิมพ์เดอะ เนชั่น โดยมีนายเทพชัย หย่อง บรรณาธิการเครือเนชั่น และ นายจักรกฤษ เพิ่มพูน บรรณาธิการที่ปรึกษาเครือเนชั่น เป็นผู้รับมอบ

313

หนังสือพิมพ์เดอะ เนชั่น โดยเนชั่น กรุ๊ป ก่อตั้งเมื่อปี 2514 โดยออกหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับแรกที่มีเจ้าของเป็นคนไทย เกิดจากหัวขบวน ที่มีบทบาทเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญ อย่าง สุทธิชัย หยุ่น                 ธรรมนูญ มหาเปารยะ และ ม.ร.ว.สุนิดา กิติยากร

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เนชั่น กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทย ทำหน้าที่สื่อมวลชนที่เป็นกลาง เชื่อถือได้และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยมาโดยตลอด ด้วยปณิธานที่ต้องการช่วยพัฒนาและนำพาสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา  กระทั่งสามารถพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  โดยปัจจุบันนางสาวจินตนา ปัญญาอาวุธ เป็นบรรณาธิการบริหาร และ นางสาวอัจฉรา ดีบุญมี เป็นบรรณาธิการ

20150701_2808_ed228099