สภาการนสพ.ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 46 ปี นสพ.ไทยนิวส์ จ.เชียงใหม่

290993

วันที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 19.40 น. นายภัทระ คำพิทักษ์ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการฯ นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ-ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ นายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ นางสาวรัชฎา ปสันตา เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ และ นายสมนึก จันทร์เฉิด คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฯ แสดงความยินดีครบรอบ 46 ปี หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ จ.เชียงใหม่ โดยมีนางอุบลนัดดา สุภาวรรณ กรรมการผู้จัดการ-รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ และ นายอินสม ปัญญาโสภา  บรรณาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

2745O

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2513 นายบรรจบ ลิ้มจรูญ นายสงวน เกาะสุวรรณ นายพิทักษ์ อินสุวรรณ ปรึกษาหารือที่จะทำหนังสือพิมพ์เพื่อคนท้องถิ่น รายวัน โดยมอบหมายให้ นายบรรจบ ลิ้มจรูญ เป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมคนในวงการหนังสือพิมพ์ เพื่อร่วมกันก่อตั้ง หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์

นายบรรจบ ลิ้มจรูญ ได้ติดต่อ สุเทพ เหมือนประสิทธิเวช โดม แดนไทย สนั่น ธำรงรัตน์ และ พรรคพวกคนในวงการหนังสือพิมพ์จำนวนหนึ่ง ร่วมกันทำ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ รายวัน ฉบับแรกออกวางจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2513 พิมพ์ขนาดมาตรฐานหนังสือพิมพ์รายวันทั่วไป โดยเริ่มพิมพ์ขาว-ดำ 4 หน้า ราคา 25 สตางค์ ต่อมามีการขยับปรับปรุงเป็นลำดับจนถึงปัจจุบัน พิมพ์ 4 สี 16 หน้า ราคา 5 บาท

รูปแบบของ นสพ.ไทยนิวส์ รายวัน นายบรรจบ ลิ้มจรูญ ผู้อำนวยการก่อตั้ง นสพ.ไทยนิวส์ รายวัน ได้ให้นโยบายหลักไว้ว่า ข่าวสารข้อมูลส่วนใหญ่ที่มีการนำเสนอในพื้นที่ของ นสพ.ไทยนิวส์ รายวัน จะต้องเป็นข่าวสารที่เกิดขึ้นในภาคเหนือ หรือ ข่าวสารที่มีผลกระทบกับคนในภาคเหนือเท่านั้น และ รับใช้สังคมคนภาคเหนือบนรากฐานของความถูกต้องและชอบธรรม อย่างเต็มความสามารถ

ดังนั้นจึงจะไม่เห็นข่าวสารต่างประเทศ ข่าวสารจากจังหวัดในภาคอื่นๆ ข่าวสารกีฬาระดับชาติ กีฬาระดับนานาชาติ ยกเว้นแต่ว่าข่าวสารนั้นๆ เป็นที่สนใจของประชาชนคนภาคเหนือ หรือ มีคนภาคเหนือเข้าไปมีส่วนร่วมในข่าวสารนั้นๆ ซึ่งปัจจุบันมีนางอุบลนัดดา สุภาวรรณ เป็นกรรมการผู้จัดการ และ นายอินสม ปัญญาโสภา เป็นบรรณาธิการ นสพ.ไทยนิวส์ จังหวัดเชียงใหม่

2747O