สภาการนสพ.ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 10 ปี นสพ.อปท.นิวส์

8415

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 21.00 น. นายภัทระ คำพิทักษ์ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วย นายเสด็จ บุนนาค รองเลขาธิการฯ นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ นายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ว่าที่ ร.ต. กานต์ เหมสมิติ และนายสมนึก   จันทร์เฉิด อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ แสดงความยินดีครบรอบ 10 ปี หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ โดยมีนายกำพล มหานุกูล เจ้าของหนังสือพิมพ์ และนายชาญวิทยา ชัยกูล บรรณาธิการบริหารเป็นผู้รับมอบ ณ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต

map

หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ ก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2549 โดยนายสมพงษ์ สระกวี เป็นหนังสือพิมพ์รายปักษ์ (วางแผงทุก 15 วัน) ปักษ์แรก 1 – 15, ปักษ์หลัง 16 – 30 ของทุกเดือน โดยมีเป้าหมาย “ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความเข้มแข็งและมั่นคง” ประกอบด้วยเนื้อหาสาระต่างๆ เช่น ข่าวสารด้านการพัฒนาต่างๆของท้องถิ่นและขององค์กรระดับชาติที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น

ตลอดจนเรื่องราวของนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการเกษตร-การศึกษา-ไอที-สิ่งแวดล้อม-พลังงาน-คุณภาพชีวิต ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ ดำเนินกิจการเป็นเวลา 10 ปี ปัจจุบันมีนายกำพล มหานุกูล เป็นเจ้าของ นายชาญวิทยา ชัยกูล เป็นบรรณาธิการบริหาร และนายจารึก รัตนบูรณ์ เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ / ผู้โฆษณา

8422