สมาคมนักข่าวฯ เรียกร้องรัฐบาล-คสช.ทำความชัดเจนควบคุมตัวผู้สื่อข่าวอาวุโส เดอะเนชั่น ชี้ไม่เพียงกระทบสิทธิเสรีภาพสื่อ-คนไทยเท่านั้น แต่ส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของประเทศ

นายมานพ ทิพย์โอสถ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ และโฆษกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีที่ทหารกองทัพภาคที่ 1 ควบคุมตัวนายประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโส เดอะเนชั่น ว่า สมาคมนักข่าวฯ ขอเรียกร้องให้กองทัพภาคที่ 1 ได้ชี้แจงเหตุผลในการควบคุมตัวนายประวิตรไปโดยยังไม่ทราบสถานที่ควบคุมตัว และนายประวิตรไม่ได้รับอนุญาตให้นำโทรศัพท์ติดตัวไปด้วย ทำให้ไม่สามารถทราบความเคลื่อนไหวและความเป็นอยู่ของนายประวิตรได้นับตั้งแต่คุมตัวไปเมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา

นายมานพ กล่าวว่า การดำเนินการของฝ่ายความมั่นคงที่กระทำต่อสื่อมวลชน พึงกระทำด้วยความระมัดระวังแม้ จะมีอำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกประกาศไว้ก็ตาม แต่บทบาทของนายประวิตร ที่มีฐานะเป็นสื่อมวลชนย่อมจะต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเป็นปกติ การควบคุมตัวนายประวิตรโดยไม่แจ้งสาเหตุหรือมีการแจ้งความดำเนินคดีใดๆ ย่อมไม่ส่งผลดีต่อประเด็นสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนไทย และสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) มาตรา 4 ได้ให้การรับรองไว้

โฆษกสมาคมนักข่าวฯ กล่าวว่า นอกจากนี้ การดำเนินการในลักษณะดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศที่ตกต่ำลงในด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทั้งนี้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยขอสนับสนุนแถลงการณ์ของเครือเดอะเนชั่น ที่ขอให้รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติปล่อยตัวนายประวิตรในทันที และให้ทำความกระจ่างเรื่องการควบคุมตัวนายประวิตรต่อสาธารณชน รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการดำเนินการในประเด็นที่อ่อนไหวต่อสังคม เพราะการใช้อำนาจของฝ่ายความมั่นคงต่อผู้ที่เห็นต่าง โดยเฉพาะสื่อมวลชนเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศ และสมาคมนักข่าวฯ ขอเรียกร้องให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนได้ตระหนักและยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด การแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะพึงคำนึงถึงความครบถ้วน รอบด้าน และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในสังคม

 

 

The Thai Journalists Association calls on the National Council for Peace and Order to release the detained journalist and clarify its action as it did not only threaten the Thai people’s rights of expression but also affect the country’s image.

 

On behalf of the Thai Journalists Association (TJA), Manop Thiposoth, TJA’s Vice Chairman on the Press Freedom and Media Reform and TJA spokesman said the TJA insists and call on all professional media to work responsibly and professionally. However, the national security’s agency must also exercise its power carefully. As a journalist, Pravit Rojanaphruk, who is being detained, must have examined and criticised the work of the government. Keeping him in detention without any formal charge or clarification was against the principles of freedom of the press and the people’s basic rights according to the Article 4 of the Interim Constitution.

Pravit, a senior reporter of The Nation newspaper, was summoned on Sunday September 13 by military officer to the First Army Region Commands headquarters and he has been under the military’s custody since then. He was not allowed to carry his mobile phone. His condition and whereabout remained unknown.

Manop said that the TJA fully supports the statement of Nation Multimedia Group that calls for immediate release of Pravit. The TJA also calls on the military to clarify the detention of the journalist. Moreover, the NCPO should be more careful in taking any action as it can be sensitive and not healthy for the country’s situation.