สภาการนสพ.ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 20 ปี นสพ.ไทยโพสต์

19518

สภาการนสพ.ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 20 ปี นสพ.ไทยโพสต์

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วย นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายอำนาจ จงยศยิ่ง กรรมการ นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 20 ปี หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ โดยมีนายโรจน์ งามแม้น (เปลวสีเงิน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับมอบ ณ นสพ. ไทยโพสต์

19519

ไทยโพสต์ (Thaipost) เป็นหนังสือพิมพ์รายวัน เสนอข่าวทั่วไป เน้นข่าวการเมือง มีคำขวัญว่า “อิสรภาพแห่งความคิด” ออกฉบับปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ไทยโพสต์มีฉบับพิเศษ ขนาดแทบลอยด์ แทรกอยู่ในฉบับ เสนอข่าวสีสัน แต่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ใช้ชื่อ “เอ็กซ์-ไซท์ ไทยโพสต์” (X-Cite Thaipost) ในฉบับวันจันทร์-วันเสาร์ และฉบับวันอาทิตย์ใช้ชื่อ “ไทยโพสต์ แทบลอยด์” (Thaipost Tabloid) ในรูปแบบนิตยสารรายสัปดาห์ ปัจจุบันดำเนินการโดยบริษัท สารสู่อนาคต จำกัด โดยมีนายโรจน์ งามแม้น กับนางกรรณิกา วิริยะกุล นำทีม และมีนายชูเกียรติ ยิ้มประเสริฐ เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

19515