สภาการนสพ.ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 31 ปี นสพ.พิทักษ์ไทย

 

20307

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 19.30 น. นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วย นายเสด็จ บุนนาค รองเลขาธิการ นายอำนาจ จงยศยิ่ง กรรมการ นายธวัชชัย เอี่ยมศิริรักษ์ กรรมการ นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 31 ปี หนังสือพิมพ์พิทักษ์ไทย โดยมีนายอาทิตย์ แสงสว่าง เจ้าของและบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา รับมอบ ณ โรงแรมไพลิน จ.พิษณุโลก

20309

 “พิทักษ์ไทย” เป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพื่อพิทักษ์ชน ก่อตั้งโดยนายอาทิตย์  แสงสว่าง ได้รับอนุญาต จากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2529 และเริ่มพิมพ์จำหน่ายจ่ายแจกฉบับปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2529 โดยจะออกเป็นรายคาบ (ออกทุกๆวันหวยออก) และพิมพ์ออกจำหน่ายติดต่อกันมาตลอดจนครบรอบ 29 ปี ปัจจุบัน หนังสือพิมพ์พิทักษ์ไทยมีนายอาทิตย์  แสงสว่าง เป็นเจ้าของ-บรรณาธิการ ผู้พิมพ์โฆษณา และมี  นางรัตนา  แสงสว่าง เป็นบรรณาธิการบริหาร