สภาการนสพ. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 16 ปี นสพ.โลกวันนี้

108786

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น. นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 16 ปี หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ โดยมีนายสุนทร กุลวัฒนกิจ บรรณาธิการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

108782

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน (ทุกวันจันทร์-ศุกร์) ออกฉบับปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2542
นิตยสารโลกวันนี้วันสุข (ทุกวันศุกร์) เริ่มจากเป็นฉบับพิเศษแทรกทุกวันศุกร์ในหนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวันในปี 2548 ต่อมาแยกออกมาเป็นนิตยสารหัวใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552

ผู้ก่อตั้งคือ นายสมบูรณ์ อิชยาวรกุล บรรณาธิการจัดการ คือ นายสุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ คณะบรรณาธิการ ประกอบด้วย นายสุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ นายสมศักดิ์ ไม้พรต นางสาวฤทัยกาญจน์ อินแพง นางสาวกุมุทนาถ สุตนพัฒน์ เดิมปี 2542-2555 มีบริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จำกัด เป็นเจ้าของ ต่อมาในต้นปี 2556 ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นบริษัท โลกวันนี้ จำกัด และเป็นเจ้าของสื่อต่างๆในชื่อ “โลกวันนี้” ทั้งหมด

ปัจจุบันมี นายสุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ บรรณาธิการบริหาร นายสมศักดิ์ ไม้พรต บรรณาธิการ และบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา