สภาการนสพ. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 7 ปี นสพ. ASTVผู้จัดการ รายวัน

1767

สภาการนสพ. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 7 ปี นสพ. ASTVผู้จัดการ รายวัน

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.00 น. นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ นายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 7 ปี หนังสือพิมพ์ ASTVผู้จัดการ โดยมีนายสุวัฒน์ ทองธนากุล บรรณาธิการบริหาร นสพ.ผู้จัดการ 360ํ รายสัปดาห์ และนายสุวิชชา เพียราษฎร์ บรรณาธิการบริหารฯ เป็นผู้รับมอบ ณ นสพ. ASTVผู้จัดการ

1769

หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน

นสพ. ASTV ผู้จัดการรายวัน ออกวางจำหน่ายฉบับแรกเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 ดำเนินงานโดย บริษัท เอเอสทีวีผู้จัดการ จำกัด โดยนำเสนอข่าวสารครอบคลุมทุกมิติ มีจำนวน 24 หน้า จำหน่ายฉบับละ 20 บาท ต่อเนื่องจาก นสพ.ผู้จัดการรายวัน ที่บริหารงานโดยนายสนธิ ลิ้มทองกุล ในนาม บริษัท แมเนเจอร์ มีเดียร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ออกจำหน่ายฉบับสุดท้ายเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551

ปัจจุบัน นสพ.ASTV ผู้จัดการรายวัน มีนายจิตตนาถ ลิ้มทองกุล เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสุวิชชา เพียราษฏร์ เป็นบรรณาธิการบริหาร และ นายตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์ เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์-ผู้โฆษณา

1771