สภาการหนังสือพิมพ์ฯ เตือนไทยรัฐ – เดลินิวส์ เผยแพร่ภาพข่าวเข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน

logo

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ เตือนไทยรัฐ – เดลินิวส์ เผยแพร่ภาพข่าวเข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 10/2558 ที่ประชุมมีมติให้ทำหนังสือเตือนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เรื่องการเผยแพร่ภาพผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ระเบิดที่ประเทศฝรั่งเศส และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เรื่องการเผยแพร่ภาพผู้ป่วยในโรงพยาบาล เนื่องจากการกระทำทั้งสองกรณีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้านคุณค่าความเป็นมนุษย์ และเป็นการละเมิดสิทธิผู้ป่วย

ทั้งนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เผยแพร่ภาพผู้เสียชีวิตจากกรณีระเบิดที่ประเทศฝรั่งเศสโดยไม่เซ็นเซอร์ ในฉบับประจำวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งการเผยแพร่ภาพดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้านคุณค่าความเป็นมนุษย์ และสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ได้เคยมีจดหมายขอความร่วมมืองดเผยแพร่ภาพผู้เสียชีวิตแล้ว ดังนั้นสภาการหนังสือพิมพ์ฯ จึงได้ส่งจดหมายเตือนไปยังหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ อีกครั้งหนึ่ง

ส่วนกรณีหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้เผยแพร่ภาพ นายทฤษฎี สหวงษ์ ดารานักแสดง ซึ่งป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกและมีอาการเข้าขั้นวิกฤติ  นอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ในฉบับวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิผู้ป่วย ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ได้ส่งจดหมายขอความร่วมมือไปยังองค์กรสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ให้งดเผยแพร่ภาพผู้ป่วยในโรงพยาบาล  ดังนั้นสภาการหนังสือพิมพ์ฯ จึงได้ส่งจดหมายเตือนไปยังหนังสือพิมพ์เดลินิวส์อีกครั้งหนึ่ง

 

18 พฤศจิกายน 2558

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

Download (เตือนไทยรัฐ-เดลินิวส์.pdf,PDF, Unknown)