ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสหนังสือพิมพ์เกียฮั้วตงง้วน (ศิรินคร) ครบรอบวันก่อตั้ง 57 ปี

IMG_5030

เมื่อเวลา 10.39 น. คุณจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธาน พร้อมด้วยคุณบุตรดา ศรีเลิศชัย กรรมการ และคุณสวิชย์ บำรุงสุข อนุกรรมการฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสหนังสือพิมพ์เกียฮั้วตงง้วน (ศิรินคร) ครบรอบวันก่อตั้ง 57 ปี

โดยมีคุณสุรเดช กรกิตติชัย ผู้อำนวยการ บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์เกียฮั้วตงง้วน