ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง 35 ปี หนังสือพิมพ์แนวหน้า

IMG_4598

คุณจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธาน พร้อมด้วยคุณศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ คุณอุบลนัดดา สุภาวรรณ กรรมการ คุณบุตรดา ศรีเลิศชัย และคุณสวิชย์ บำรุงสุข อนุกรรมการ สภาการหนังสือพิมพ์หแห่งชาติ

โดยมีคุณผาณิต พูนศิริวงศ์ ผู้บริหารหนังสือพิมพ์แนวหน้า เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557