สภาการ นสพ. ร่วมแสดงความยินดี 13 ปี นสพ. โพสต์ทูเดย์

13 ปี โพสต์ทูเดย์_1

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2559 เวลา 13.15 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการฯ และนายสวิช บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 13 ปี นสพ.โพสต์ทูเดย์ โดยมีนายพัฒนพงษ์ จันทรานนทวงศ์ บรรณาธิการ และนายสมาน สุดโต ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณ นสพ.โพสต์ทูเดย์

13 ปี โพสต์ทูเดย์_2

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตหนังสือพิมพ์รายวันจำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และหนังสือพิมพ์เอ็มทูเอฟ  ในปี พ.ศ.2540 ประเทศไทยประสพภาวะวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ผู้ประกอบการสื่อจำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนัก บางรายถึงกับปิดกิจการไป บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) เอง ก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ด้วยดี วิกฤตการณ์ในครั้งนั้น เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้บริหารได้ทบทวนเป้าหมาย และทิศทางในอนาคตขององค์กร จนได้ข้อสรุปว่า ในฐานะที่เป็นองค์กรสื่อขนาดใหญ่ บริษัทไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้ด้วยการมีหนังสือพิมพ์เพียงฉบับเดียว จึงได้มีการปรับเปลี่ยนทิศทาง ไปสู่การเป็นผู้นำในการนำเสนอข้อมูลผ่านหลายสื่อ โดยยังเน้นสื่อหนังสือพิมพ์เป็นหลัก ด้วยเป้าหมายดังกล่าว ทำให้บริษัทโพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) ได้ผลิตหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ขึ้น โดยวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 โดยปัจจุบัน มีนายพัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์ เป็นบรรณาธิกา