สภาการนสพ. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 44 ปี นสพ.บ้านเมือง

44 ปี บ้านเมือง_1

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.59 เวลา 10.19 น. นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ-ประธานคณะอณุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 44 ปี หนังสือพิมพ์บ้านเมือง โดยมีนายพลฑิตย์ ภุกพิบูลย์ หัวหน้ากองบรรณาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

44 ปี บ้านเมือง_2

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 โดยมี บริษัท บ้านเมืองการพิมพ์ จำกัด ที่มาจากการรวมตัวกัน ของนักหนังสือพิมพ์ และนักธุรกิจกลุ่มหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ มีมติให้ วิจารณ์ ภุกพิบูลย์ เป็นผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ และ มานะ แพร่พันธุ์ อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย ซึ่งเป็นบุตรชายของ “ยาขอบ” (นักประพันธ์เรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ) เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์

ปัจจุบันหนังสือพิมพ์บ้านเมืองอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการ บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด ซึ่งมีนายชลอ จันทร์สุขศรี เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา และนายพลฑิตย์ ภุกพิบูลย์ เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ (ลูกชายคุณวิจารณ์ ภุกพิบูลย์)

44 ปี บ้านเมือง_3