สภาการนสพ. แสดงความยินดี 66 ปี นสพ.สยามรัฐ

16861

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2559 เวลา 11.20 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการ และนายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 66 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ โดยมีนายชัชวาลย์ คงอุดม คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ และอดีต ส.ว. กรุงเทพมหานคร รับมอบ ณ โรงพิมพ์สยามรัฐ สะพานพระราม 8

16863

ประวัติหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ดำเนินการก่อตั้งโดย หม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ ปราโมช กับนายสละ ลิขิตกุล เมื่อต้นปี พ.ศ. 2493 เป็นหนังสือพิมพ์รายวัน ออกวางจำหน่ายเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. พ.ศ. 2493 ยึดถือพุทธสุภาษิตว่า “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ” แปลว่า “พึงชมคนที่ควรชม และข่มคนที่ควรข่ม”
ปัจจุบันหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ดำเนินกิจการมาครบรอบ 66 ปี ในนาม บริษัท สยามรัฐ จำกัด มีนายกตพล คงอุดม เป็นกรรมการผู้จัดการ นายวิโรจน์ วัฒนธาดากุล เป็นบรรณาธิการบริหาร และนายทองแถม นาถจำนง เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

16865