สภาการนสพ. แสดงความยินดี 42 ปี นสพ.ซิงจงเอี๋ยน

42 ปี ซินจงเอี๋ยน 1

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 15.20 น. นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ และนายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธาน คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 42 ปี นสพ.ซิงจงเอี๋ยนโดยมีนายชาญศักดิ์ หิรัญสินสุนทร ผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้รับมอบ ณ นสพ.ซิงจงเอี๋ยน

42 ปี ซินจงเอี๋ยน 2

หนังสือพิมพ์ซิงจงเอี๋ยน เดิมชื่อตงง้วน (ออกเสียงภาษาจีนแต้จิ๋ว ออกเสียงแมนดารินว่า จงเอี๋ยน) ก่อตั้งเมื่อกลางปี 1938 และปิดตัวลงเดือนตุลาคมปี 1958 จนเดือนมิถุนายน 1974 นายลี่ คี่ ย้ง ได้ออกหนังสือพิมพ์ “ซิงจงเอี๋ยน” โดยกองบรรณาธิการเป็นชุดเดิมชื่อตัวอักษรเหมือนกับนสพ. “ตงง้วน” ต่อมานายผิน คิ้ว ไพศาล ได้ขายกิจการให้นางผุสดี คีตวรนาฎ กระทั่งปี 1995 นายชาตรี โสภณพาณิชย์ มาขอซื้อหุ้นกว่า 50% จากนางผุสดี และบริหารงานเอง
ปัจจุบันนางผุสดียังเป็นผู้ถือหุ้น และเป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา โดยนายชาตรีได้มอบให้ที่ปรึกษาส่วนตัว นายสุเทพ ศุภภัทรานนท์ มาเป็นกรรมการผู้อำนวยการ และบรรณาธิการบริหาร นายชาญศักดิ์ หิรัญสินสุนทร เป็นผู้จัดการทั่วไป นสพ.ซิงจงเอี๋ยนดำเนินการครบรอบ 42 ปี โดยยึดอุดมการณ์เป็นกลางในการเสนอข่าวและบทวิจารณ์ เป็นหนังสือพิมพ์จีนฉบับเดียวที่มีบทวิจารณ์การเมืองไทยและสังคมจีนในเมืองไทยมากที่สุด

42 ปี ซินจงเอี๋ยน 3