สภาการนสพ. แสดงความยินดีครบรอบ 47 ปี นสพ.ไทยนิวส์รายวัน

47ปี_ไทยนิวส์

 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 19.25 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการฯ นายอำนาจ จงยศยิ่ง กรรมการ นายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ นายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 47 ปี นสพ.ไทยนิวส์ รายวัน โดยมีนางอุบลนัดดา สุภาวรรณ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

47ปี_ไทยนิวส์1

จากการรวมตัวของนายบรรจบ ลิ้มจรูญ นายสงวน เกาะสุวรรณ นายพิทักษ์ อินสุวรรณ ได้ปรึกษาหารือที่จะทำหนังสือพิมพ์เพื่อคนท้องถิ่นรายวัน จึงมอบหมายให้ นายบรรจบ ลิ้มจรูญ เป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมคนในวงการหนังสือพิมพ์ เพื่อร่วมกันก่อตั้ง หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์
รายวัน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2513

โดยมีนโยบายว่าจะต้องเป็นข่าวสารที่เกิดขึ้นในภาคเหนือ หรือ ข่าวสารที่มีผลกระทบกับคนในภาคเหนือเท่านั้น และ รับใช้สังคมคนภาคเหนือบนรากฐานของความถูกต้องและชอบธรรม อย่างเต็มความสามารถโดยฉบับแรกออกวางจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2513 ต่อมาได้ขยายไปถึง 17 จังหวัดภาคเหนือ จนเป็นหนังสือพิมพ์รายวัน ภูมิภาคฉบับแรก ที่มียอดจำหน่ายสูงสุด ปัจจุบัน นสพ.ไทยนิวส์ได้ดำเนินกิจการมาครบ 47 ปี มีนางอุบลนัดดา สุภาวรรณ กรรมการผู้จัดการ และ นายอินสม ปัญญาโสภา เป็นบรรณาธิการ และรักษาการบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา