สภาการนสพ. ร่วมแสดงความยินดี 20 ปี นสพ.ไทยโพสต์

20-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b9%8c-1

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2559 เวลา 12.00 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ และนายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 20 ปี นสพ.ไทยโพสต์ โดยมีนายโรจน์ งามแม้น (เปลวสีเงิน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานนสพ.ไทยโพสต์

20-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b9%8c-2

ไทยโพสต์ (Thaipost) เป็นหนังสือพิมพ์รายวัน เสนอข่าวทั่วไป เน้นข่าวการเมือง โดยมีคำขวัญว่า “อิสรภาพแห่งความคิด” ออกฉบับปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ไทยโพสต์มีฉบับพิเศษ ขนาดแทบลอยด์ แทรกอยู่ในฉบับ เสนอข่าวสีสัน แต่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ใช้ชื่อ “เอ็กซ์-ไซท์ ไทยโพสต์” (X-Cite Thaipost) ในฉบับวันจันทร์-วันเสาร์ และฉบับวันอาทิตย์ใช้ชื่อ “ไทยโพสต์ แทบลอยด์” (Thaipost Tabloid) ในรูปแบบนิตยสารรายสัปดาห์ ดำเนินกิจการโดยบริษัท สารสู่อนาคต จำกัด มีนายโรจน์ งามแม้น กับนางกรรณิกา วิริยะกุล นำทีม และนายชูเกียรติ ยิ้มประเสริฐ เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา