โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นกับการปรับตัวในยุคดิจิทัล

img_9336

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันอิศรา  มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นกับการปรับตัวในยุคดิจิทัล วันอาทิตย์ที่ 27 – วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559   ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ