สภาการนสพ. แสดงความยินดี 22 ปี นสพ.สยามธุรกิจ

22-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b8%aa%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-2

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2559 เวลา 15.00 น. นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ นายภูวสิษฐ์ สุขใส กรรมการ นายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ และนายกานต์ เหมสมิติ อนุกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 22 ปี นสพ.สยามธุรกิจ โดยมีนายเทพสิทธิ์ โมฬีชาติ บรรณาธิการบริหาร และคณะ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน นสพ.สยามธุรกิจ ถ.รัชดาภิเษก

22-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b8%aa%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-1

หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ เป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2537 หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ไม่เคยหยุดนิ่ง ทั้งการนำเสนอข่าวสารที่เป็นธรรม เที่ยงตรง ด้วยเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างธุรกิจและเศรษฐกิจ ตลอดจนการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อร่วมสร้างสังคมให้จรรโลงและเดินหน้าไปพร้อมกัน
โดยมีบริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เป็นเจ้าของ นายเทพสิทธิ์ โมฬีชาติ เป็นบรรณาธิการบริหาร และ ดร.รัชนี มหานิยม เป็นรองประธานกรรมการบริหาร และบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา