สภาการนสพ. จัดเสวนา “บทบรรณาธิการสำคัญอย่างไร”

เสวนา_ตัด

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวเปิดงานเสวนา “บทบรรณาธิการสำคัญอย่างไร” โดยมี นายสุนทร ทาซ้าย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ จังหวัดลำปาง, นายวีระพันธ์ โตมีบุญ ประจำกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และนายทศพร โชคชัยผล บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เป็นวิทยากรร่วมวงเสวนา โดยมีนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย