สภาการ นสพ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแนวปฏฺบัติฯ จากภาคเอกชน

2707

 

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน ต่อร่างแนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่องการไปทำข่าวในประเทศและต่างประเทศ และเรื่องการรับของขวัญ ของรางวัล และสิ่งมีค่าจากแหล่งข่าว เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2560