สภาการนสพ. ร่วมแสดงความยินดี 45 ปี นสพ.สายกลาง

สายกลาง 1

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 12.30 น. นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 45 ปี นสพ.สายกลาง โดยมีนายตุลย์เดช เผดิมชิต ผู้จัดการ และนางสาวอนุกูล วงษ์บัวทอง บรรณาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณ หนังสือพิมพ์สายกลาง ถนนพระปิ่นเกล้า

สายกลาง 2