สภาการนสพ. ร่วมแสดงความยินดี 43 ปี นสพ.โคราชคนอีสาน

600726โคราชคนอีสาน 43 ปี

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2560 เวลา 21.00 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ แสดงความยินดีครบรอบ 43 ปี นสพ.โคราชคนอีสาน โดยมีนายสุนทร จันทร์รังสี ผู้บุกเบิก รับมอบ ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี