สภาการนสพ. ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้า คุณแม่เทเรซ่าจิรา มารดานายสุประวัติ ศริลักษณ์

333325

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 19.30 น. นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วย นายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ นายณรงค สุทธิรักษ์ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฯ ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้า คุณแม่เทเรซ่าจิรา ศริลักษณ์ มารดานายสุประวัติ ศริลักษณ์ กรรมการและอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ณ คริสจักรธรรมประทีป ต.หนองประทีป อ.เมือง จ เชียงใหม่