แอร์เอเชียผสานสมาคมนักข่าวฯ ดึงสื่อจาก 9 ประเทศอาเซียน เรียนรู้เที่ยวไทยข้ามภาค เจาะวิถีชุมชน

98329

18 สิงหาคม 2560 สายการบินแอร์เอเชีย ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย ฉลอง 50 ปีอาเซียน จัดโครงการ Asean Travel  Journo Camp พาสื่อมวลชน 17 คน จาก ประเทศอาเซียน ทั้งไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ เเละเวียดนาม เรียนรู้มุมมองเเละเอกลักษณ์การท่องเที่ยวหลากสไตล์ จากภูมิภาคต่างๆในประเทศไทย โดยเฉพาะวิถีการท่องเที่ยวชุมชนและการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงเรียนรู้การสร้างประเด็นและการเขียนข่าวเชิงท่องเที่ยว ตลอด วันเต็ม 18-24 สิงหาคม 2560 

 

นายธรรศพลฐ์ เเบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับสมาคมนักข่าวฯ เป็นเจ้าภาพเชิญสื่อมวลชน ที่มีความเชี่ยวชาญในการรายงานข่าวสายท่องเที่ยวรวม 17 คน จาก ประเทศทั่วอาเซียน บินกับเครือข่ายเส้นทางของแอร์เอเชียมารวมตัวกันที่ประเทศไทยครั้งนี้ เพื่อเเบ่งปันเเลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เทรนด์เเละการพัฒนารูปแบบท่องเที่ยวให้สอดรับกับสถานการณ์เเละยุคสมัย ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันตลอด วันที่ประเทศไทย ทั้งกรุงเทพฯ เเละบินข้ามภาคเชื่อมต่อสู่ เชียงราย เชียงใหม่ เเละกระบี่ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประสบการณ์ที่เเปลกใหม่ ท้าทายสำหรับทุกคนเเน่นอน

 

ประเทศไทย มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย รวมทั้งเเต่ละภูมิภาคก็มีความเเตกต่างทั้งภูมิประเทศ วิถีชีวิต เเละวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งการที่เเอร์เอเชียมีเครือข่ายเส้นทางบินข้ามภาคที่เข้มเเข็งเเละเติบโต เราจึงเห็นมุมมองเหล่านี้ชัดเจนขึ้น เเละพร้อมที่จะส่งเสริมการเรียนรู้เเลกเปลี่ยนเอกลักษณ์ของเเต่ละภูมิภาคเพื่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่ เข้าใจเเละนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ร่วมกันได้ โดยเฉพาะกลุ่มสื่อมวลชนอาเซียนที่เป็นพลังสำคัญในการบอกต่อเรื่องราวเหล่านี้” นายธรรศพลฐ์กล่าว

 

ทั้งนี้สื่อมวลชนทั้ง 17 คนจาก ประเทศอาเซียน จะได้รับคู่มือพาสปอร์ตท่องเที่ยว Asean Travel Journo Camp ซึ่งรวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเเละชุมชนตลอดโครงการ ซึ่งสามารถบันทึกประสบการณ์ใหม่ที่ได้เรียนรู้ พร้อมเเนะนำให้รู้จักกับโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ “Journey D” ของแอร์เอเชีย โดยเราได้นำผู้เชี่ยวชาญจากสาขาความรู้ต่างๆ รวมทั้งพนักงานแอร์เอเชีย เข้าไปฝังรากเรียนรู้กับชาวบ้าน ชุมชนนำร่อง คือ ชุมชนผาหมี จังหวัดเชียงราย ชุมชนบ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช เเละชุมชนบ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ เพื่อเรียนรู้จุดเเข็งที่จะนำมาต่อยอด เเละส่วนที่ต้องพัฒนาให้ชุมชนพร้อมรับนักท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน คงเอกลักษณ์ เเละเติบโตด้วยพลังของคนในชุมชน โดยสื่อมวลชนอาเซียนในโครงการจะได้สัมผัส Journey D ใน ชุมชน คือขึ้นดอยไปที่บ้านผาหมี จังหวัดเชียงราย เรียนรู้วิถีชีวิตชาวเขา การปลูกกาเเฟ เเละได้ลงนาปลูกข้าวที่ชุมชนบ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ สัมผัสท่องเที่ยวเเบบโฮมสเตย์อย่างแท้จริง

 

ด้าน นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า Thai Journalists Association Asean Travel Journo Camp เป็นอีกหนึ่งโครงการด้านการเสริมสร้างศักยภาพ และองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่สมาคมฯ ให้ความสำคัญเสมอมา และการได้มาร่วมกับแอร์ เอเชียในครั้งนี้ ทำให้ได้แบ่งปันโอกาสอันมีค่าไปสู่เพื่อนสื่อมวลชนในภูมิภาค โดยนอกเหนือจากประสบการณ์ และความรู้ที่จะได้รับแล้ว การได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน จะก่อให้เกิดสายสัมพันธ์ และเครือข่ายที่แน่นแฟ้นอันจะนำไปสู่ความเข้าใจอันดีบนความหลากหลายซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของอาเซียน และความร่วมมือด้านต่างๆ ในอนาคต เพื่อประโยชน์โดยรวมของประชาชนกว่า 600 ล้านคน 

 

สื่อมวลชนเป็นหนึ่งในผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งประชาคมนี้จะสามารถก้าวไปข้างหน้า และยืนหยัดได้อย่างเข้มแข็ง ท่ามกลางความกระแสความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกได้นั้น อาเซียนจำเป็นจะต้องเป็นหนึ่งเดียว นั่นหมายถึงเราจะต้องเข้าใจ สามัคคี ร่วมมือ และให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชน โดยภาคการท่องเที่ยว และวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในมิติที่ชัดเจนในการเชื่อมโยงทุกชาติเข้าด้วยกัน หวังว่าสื่ออาเซียนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะช่วยกันบอกต่อ และแบ่งปันเรื่องราว ประสบการณ์ที่ดีที่ได้รับไปสู่ประชาชนในประเทศของตนต่อไป” นายปราเมศกล่าว