สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมโครงการรณรงค์สืบสานความเป็นพลเมืองด้วยงานวรรณศิลป์

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมโครงการรณรงค์สืบสานความเป็นพลเมืองด้วยงานวรรณศิลป์ โดยวิธีการสมัครผู้สนใจต้อง เขียนบทความภายใต้หัวข้อ “ประชาธิปไตยในทัศนะของท่าน” ความยาวไม่เกิน 1 หน้า (A4) ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์ Angsana new “ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560” ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่ www.kpi.ac.th
http://kpi.ac.th/citizen-project2017.html

*วิธีการส่งผลงาน
ส่งผลงานทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) แสดงทัศนะของท่าน
ระบุชื่อ-นามสกุล และหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

ส่งที่ คุณวรรัตน์ ชัยชนะ
ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า
120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี
(อาคารบี ชั้น 5 โซนทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

*ประกาศผลการคัดเลือกเข้ารับการอบรม
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ทางเว็บไซด์สถาบันพระปกเกล้า www.kpi.ac.th

*ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณวรรัตน์ ชัยชนะ (02-141-9752)
คุณประยูร โพธิ์ไชยรัตน์ (02-141-9523)

 

Download (1.0-โครงการรณรงค์สืบสานความเป็นพลเมืองด้วยงานวรรณศิลป์-31.08.60.pdf,PDF, Unknown)

Download (2.0-ร่างกำหนดการสัมมนา.pdf,PDF, Unknown)