ขอเชิญสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมราชดำเนินเสวนา หัวข้อ “ภาษาไทย ภาษาสื่อ”

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๖๐   เวลา ๑๐.oo – ๑๒.oo น  ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล  ชั้น ๓

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ตรงข้ามวชิรพยาบาล  ถนนสามเสน)

 

กล่าวเปิดงานเสวนาโดย

ดร. โสภา  ชูพิกุลชัย  ชปีลมันน์ 

นายกราชบัณฑิตยสภา

วิทยากรเสวนา

รศ. ดร.นววรรณ  พันธุเมธา 

ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม

สุปัญญา  ชมจินดา 

เลขานุการกรม และโฆษกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ครูลิลลี่ (กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์)

ครูสอนภาษาไทย โรงเรียนพินนาเคิล สยามสแควร์

ดร. เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

รองประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินรายการ

ภัทราวดี  ธีเลอร์ 

อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

ประเด็นการเสวนา

1. คำราชาศัพท์ในพระราชพิธี ที่ใช้ไม่ถูกต้อง และที่ควรใช้ให้ถูกต้องคืออะไร

2. การใช้ภาษาสมัยใหม่ของคนรุ่นใหม่ ในสังคมออนไลน์ ดิจิตอล จะส่งผลต่อภาษาไทย

    ที่ถูกต้องอย่างไร

3. คำที่พบใช้ผิดบ่อยสุด และกำลังพบมากแค่ไหน

4. อะไรคือปัจจัยเปลี่ยนแปลง จากโลกออนไลน์ จากการเรียนการสอน หรือ

     จากความล้มเหลวบ่มเพาะวัฒนธรรมไทยต่อคนรุ่นใหม่

5. ทางออก ข้อเสนอเรื่องนี้ รวมไปถึง ราชบัณฑิตจะปรับตัวอย่างไรในเทรนด์รัฐ 4.0

    เพื่อไม่ให้เป็น ราชบัณฑิต 0.4