สภาการนสพ. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 9 ปี นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360º

 

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2560 นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ นายกานต์ เหมสมิติ และนายเสด็จ บุนนาค อนุกรรมการฯ มอบกระเช้าแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 9 ปี นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360º โดยมีนายสุวิชชา เพียราษฏร์ บรรณาธิการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360º

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360º ออกวางจำหน่ายฉบับแรกเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 ดำเนินงานโดย บริษัท เอเอสทีวีผู้จัดการ จำกัด ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ผู้จัดการ 360 จำกัด โดยนำเสนอข่าวสารครอบคลุมทุกมิติ มีจำนวน 24 หน้า จำหน่ายฉบับละ 20 บาท ต่อเนื่องจาก นสพ.ผู้จัดการรายวัน ที่ก่อตั้งโดยนายสนธิ ลิ้มทองกุล ในนาม บริษัท แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ออกจำหน่ายฉบับสุดท้ายเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551

ปัจจุบัน หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360º มีนายจิตตนาถ ลิ้มทองกุล เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสุวิชชา เพียราษฏร์ เป็นบรรณาธิการบริหาร และ นายตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์ เป็นบรรณาธิการอาวุโส นายสุรวิชช์ วีรวรรณ บรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา