สภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดี “วันกำพล วัชรพล” ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2560 เวลา 13.00 น. นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนางผุสดี คีตวรนาฏ เหรัญญิก นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมารฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 98 ปี “วันกำพล วัชรพล” ประจำปี 2560 โดยมีนายสราวุธ วัชรพล บรรณาธิการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ หนังสือพมพ์ไทยรัฐ

กว่าจะมาเป็น นสพ.ไทยรัฐ ในวันนี้ บุคคลสำคัญที่สุดคือ นายกำพล วัชรพล ผู้เริ่มทำ นสพ.ข่าวภาพ รายสัปดาห์เมื่อเดือน ม.ค. 2493 ขยับมาเป็นราย 3 วัน และข่าวภาพรายวันเมื่อกลางปี 2495 จนถูกคำสั่งคณะปฏิวัติสั่งปิดพร้อมฉบับอื่นๆ เมื่อ 20 ต.ค. 2501 นี่คือยุคที่ 1

นายกำพลก้าวสู่ยุคที่ 2 โดยได้ขอหัวนสพ.เสียงอ่างทอง มาออกใหม่เมื่อ 1 พ.ค. 2502 ต่อมาเจ้าของหัวเสียงอ่างทองขอหัวคืน นายกำพล จึงนำหัวนสพ.ไทยรัฐ มาตีพิมพ์เมื่อ 25 ธ.ค.2505

ก้าวสู่ยุคที่ 3 นสพ.ไทยรัฐก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง นายกำพลได้ย้ายสำนักงานจากซอยวรพงษ์ มาอยู่เลขที่1 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ หรือถนนวิภาวดีรังสิตในปัจจุบัน นายกำพลนำพา นสพ.ไทยรัฐ ก้าวสู่การเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีสถิติมียอดจำหน่ายมากที่สุดของประเทศ ต่อมาเมื่อปี 2531 ได้แต่งตั้งนางยิ่งลักษณ์ วัชรพล เป็นผู้อำนวยการแทน และแต่งตั้งนายสราวุธ วัชรพล เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ นี่คือไทยรัฐยุคที่4

ก้าวต่อยุคที่ 5 นายกำพลสั่งซื้อแท่นพิมพ์ใหม่มูลค่ากว่าสามพันล้านขยายกิจการพิมพ์อย่างไม่หยุดยั้ง ในที่สุดข่าวเศร้าของชาวไทยรัฐมาถึงเมือวันที่ 21 ก.พ.2539 เวลา 01.45 น. นายกำพล วัชรพล ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ

ไทยรัฐก้าวสู่ยุคที่ 6 เมื่อตัดสินใจลงทุนธุรกิจบรอดคาสต์ แวดวงดิจิตอลทีวี ในนามไทยรัฐทีวี ควบคู่กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ปัจจุบันมีนางยิ่งลักษณ์ วัชรพล เป็นประธานกรรมการบริหาร นายสราวุธ วัชรพล เป็นบรรณาธิการบริหาร และนายสุนทร ทาซ้าย เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา