สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 37 ปี นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2561 เวลา 15.45 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วย นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ นายกานต์ เหมสมิติ นายเสด็จ บุนนาค และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ โดยมีนายบากบั่น บุญเลิศ บรรณาธิการอำนวยการ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเล้าเป้งง้วน 1

บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2523 โดยกลุ่มคนทำหนังสือพิมพ์ 10 คนภายใต้การนำของนาย สมศักดิ์ ศรีวุฒิชาญ ฉบับปฐมฤกษ์ของ นสพ. “ฐานเศรษฐกิจ” วางตลาดสู่สายตาคนไทยเป็นครั้งแรกในวันที่ 2 มกราคม 2524 นสพ. และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนังสือพิมพ์แนวเศรษฐกิจที่มียอดผู้อ่านมากที่สุดในประเทศ เป็นครั้งแรกในปี 2529 โดยบริษัทวิจัยสื่อระดับประเทศขณะนั้นคือ บริษัท ดีมาร์ จำกัด หลังจากนั้นเป็นต้นมา “ฐานเศรษฐกิจ” ครองตำแหน่งยอดนิยมอันดับหนึ่งมาโดยตลอด

ปัจจุบันดำเนินการโดย บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด มีนายฑิฆัมพร ศรีจันทร์ เป็นบรรณาธิการบริหาร นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา และนายยุทธนา นวลจรัส เป็นบรรณาธิการข่าว