ปธ.สภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดีครบรอบ 47 นสพ. เดอะ เนชั่น

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 47 ปี นสพ. เดอะ เนชั่น โดยมีนายสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2561