สภาการหนังสือพิมพ์ฯ จัดประชุมหารือพหุภาคี

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ Media Fun Facts จัดประชุมหารือพหุภาคี เรื่อง แนวทางการนำเสนอข่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสิทธิมนุษยชนของแหล่งข่าว โดยมีผู้แทนจากภาคประชาสังคม กรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ตำรวจ แพทยสภา และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุม ที่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2561