สภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดี 13 ปี นสพ. อปท.นิวส์

 

นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ และนายเสด็จ บุนนาค อนุกรรมการฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 13 ปี หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ โดยมีนายชาญวิทยา ชัยกูล บรรณาธิการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ สโมสรตำรวจ