รองประธาน สภาการฯ แสดงความยินดี นสพ.กรุงเทพธุรกิจก้าวสู่ปีที่ 32

นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการฯ นายสวิชย์ บำรงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีก้าวสู่ปีที่ 32 ปี นสพ.กรุงเทพธุรกิจ โดยมีนายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร บรรณาธิการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2561