สภาการ นสพ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดตัวช่อง new tv

newtv

 

คุณจักร์กฤษ  เพิ่มพูล  ประธาน  พร้อมด้วย  คุณเจียมจิตต์  แซ่อึ่ง  กรรมการ  คุณบุตรดา  ศรีเลิศชัย  คุณสวิชย์  บำรุงสุข  อนุกรรมการ  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดตัวช่อง new tv โดยมีคุณประภา  เหตระกูล  (ศรีนวลนัด)  บรรณาธิการบริหารเป็นผู้รับมอบ  เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557  ณ siam paragon