เลขาธิการ และกรรมการ สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 22 ปี นสพ.ไทยโพสต์

 

นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฯ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 22 ปี นสพ. ไทยโพสต์ โดยมีนายโรจน์ งามแม้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สารสู่อนาคต จำกัด เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน นสพ.ไทยโพสต์ เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2561