เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดี 24 ปี นสพ.สยามธุรกิจ

 

นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 24 ปี นสพ. สยามธุรกิจ โดยมีนางวัชราภรณ์ เวชกุล รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสำนักงาน นสพ. สยามธุรกิจ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2561