ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดีครบรอบ 21 ปี นสพ.ประชาคม

 

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายพีรวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 21 ปี นสพ. ประชาคม โดยมีนายสมศักดิ์ ถนัดช่าง เจ้าของบรรณาธิการ เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2561 โดยได้รับการสนับสนุนการเดินทางจากแอร์เอเชีย