เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 16 ปี นสพ. โพสต์ทูเดย์ ประจำปี 2562

นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 16 ปี นสพ. โพสต์ทูเดย์ โดยมีนายวุฒิ นนทฤทธิ์ บรรณาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสำนักงาน นสพ. โพสต์ทูเดย์ เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2562