สภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดีครบรอบ 47 ปี นสพ.สายกลาง

นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีครบรอยบ 47 ปี นสพ.สายกลาง โดยมีนายตุลย์เดช เผดิมชิต บรรณาธิการบริหาร และนางสาวอนุกูล วงษ์บัวทอง บรรณาธิการ เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ หนังสือพิมพ์สายกลาง ถนนพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2562