เลขานุการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศฯ เยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติติมอร์เลสเต (RTTL.EP)

นางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์ เลขานุการ คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (The National Press Council of Thailand) เข้าเยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติติมอร์เลสเต (RTTL.EP) ในระหว่างเป็นตัวแทนสภาการฯ เข้าร่วม Dili Dialogue Forum ที่กรุงดิลี ประเทศติมอร์ตะวันออก (Timor Leste) ระหว่าง วันที่ 8-10 พ.ค. 2562