เลขานุการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศฯ เยี่ยมชม GMN Group

นางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์ เลขานุการ คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (The National Press Council of Thailand) เข้าเยี่ยมชม GMN Group ซึ่งเป็นเครือสื่อชั้นนำในติมอร์ตะวันออก ระหว่างเป็นตัวแทนสภาการฯ เข้าร่วม Dili Dialogue Forum ที่กรุงดิลี ประเทศติมอร์ตะวันออก (Timor Leste) ระหว่างวันที่ 8 – 10 พ.ค. 2562 นี้