เลขานุการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ เยี่ยมชม CENTRO NASIONAL CHEGA (Historical Prison)

นางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์ เลขานุการ คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (The National Press Council of Thailand) เยี่ยมชม CENTRO NASIONAL CHEGA (Historical Prison) ระหว่างเป็นตัวแทนสภาการฯ เข้าร่วม Dili Dialogue Forum ที่กรุงดิลี ประเทศติมอร์ตะวันออก (Timor Leste) ระหว่างวันที่ 8-10 พ.ค. 2562 นี้