สภาการ นสพ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

bangkokpost_jpg

 

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 57  เวลา 14.20 น.  คุณจักร์กฤษ  เพิ่มพูล  ประธาน  พร้อมด้วย  คุณผุสดี  คีตวรนาฎ  รองประธาน  คุณผุสดี  คีตวรนาฎ  คุณบุตรดา  ศรีเลิศชัย  และคุณสวิชย์  บำรุงสุข  อนุกรรมการ  สภาการหนังสือแห่งชาติ  ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง 68 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  โดยมีคุณพิชาย  ชื่นสุขสวัสดิ์  บรรณาธิการ

หนังสิอพิมพ์บางกอกโพสต์  เป็นผู้รับมอบ